@laravelPWA

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest P.W. TECHSAM Woch Sp.J., 20-824 Lublin, Al. Warszawska 131, NIP 7120106609, KRS 0000088149 („TECHSAM”).

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez TECHSAM osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem https://www.quatros.pl („Strona internetowa”).

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • komunikacji z TECHSAM - udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma, żądania, reklamacje,
 • korzystania z usługi Newsletter,
 • administrowania Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.
 • Monitoring wizyjny na terenie sklepów.

TECHSAM przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych usług. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

Komunikacja z TECHSAM

 • Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku, gdy Użytkownik komunikuje się z TECHSAM za pośrednictwem wiadomości e-mail, za pomocą formularza kontaktowego, faksu lub pod numerem telefonu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda, wynikająca z wyraźnego działania Użytkownika tj. z zainicjowania kontaktu z TECHSAM tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub podjęcie czynnosci zmierzających do zawarcia umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji z Użytkownikiem przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 • Dane osobowe uzyskane od klientów sklepu stacjonarnego do kontaktu.

Newsletter

 • W przypadku zapisania się na Newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail.
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletter stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach usługi Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania informacji związanych z działalnością TECHASAM. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z usługi Newsletter.
 • W ramach tej usługi TECHSAM będzie przetwarzać dane Użytkownika, dopóki nie cofnie on zgody na jej otrzymywanie.

Administrowanie Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej

 • Dane jakie są zbierane i przetwarzane w ramach administrowania Stroną internetową to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin strony internetowej, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony. Dodatkowo Użytkownik zapisujący się do Newslettera przesyła swój adres mailowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez TECHSAM.

 Udostępnianie danych osobom trzecim

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu TECHSAM, m.in.: dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom i partnerom w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą, a także Google Analytics. W takich przypadkach TECHSAM wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa TECHSAM może także udostępniać dane Użytkowników instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Partnerzy TECHSAM mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) - EOG lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak USA, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami TECHSAM.

Kraje spoza EOG mogą̨ nie oferować́ takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, TECHSAM dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Twoich danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie, w szczególności na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

TECHSAM nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TECHSAM lub przez stronę trzecią.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TECHSAM tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TECHSAM tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes TECHSAM jako administratora, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez TECHSAM do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez TECHSAM.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z TECHSAM pod adresem: Al. Warszawska 131, 20-824 Lublin, bądź pod adresem e-mail: odo@techsam.pl

TECHSAM może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez TECHSAM danych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by np. skontaktować z TECHSAM, czy skorzystać z usługi Newsletter. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez TECHSAM może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

TECHSAM gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Polityka cookies

TECHSAM zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez TECHSAM mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie zbierania plików cookies.

Postanowienia końcowe

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: Al. Warszawska 131, 20-824 Lublin bądź pod adresem e-mail: odo@techsam.pl

Data ostatniej modyfikacji: 04.2020 roku.