@laravelPWA

Usługi

Kalibracja


Zachęcamy do skorzystania z usługi kalibracji wkrętaków i kluczy dynamometrycznych, które wykonujemy zgodnie z zaleceniami normy PN ISO 6789:2017. Nasze laboratorium wyposażone jest w certyfikowane urządzenia kalibracyjne STAHLWILLE, umożliwiające kalibrację wkrętaków oraz kluczy dynamometrycznych w zakresie pomiarowym od 0,2 Nm do 3000 Nm o długości operacyjnej nie przekraczającej 2390 mm.
Do kluczy kalibrowanych zgodnie z PN ISO 6789:2017 – część I, wystawiana jest „Deklaracja zgodności”
Do kluczy kalibrowanych zgodnie z PN ISO 6789:2017 – część II, wystawiany jest „Certyfikat kalibracji”

Przypominamy Państwu, że zgodnie z zaleceniami normy PN ISO 6789 każdy klucz dynamometryczny powinien być sprawdzany co ok. 5000 operacji lub 1 raz w roku. W przypadku nowych kluczy dynamometrycznych okres 1 roku do następnej kalibracji liczony jest od pierwszego użycia narzędzia.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami oferty prosimy o kontakt pod numerami telefonów 81 443-08-12 lub 81 444-63-73 oraz pod adresem e-mail: serwis@techsam.pl

 


Recykling


Informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495 z późn. zmianami) każdy sprzęt oznakowany znaczkiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego eksploatacji nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyklingu.

W imieniu naszej firmy obowiązki nakładane przez Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przejęła Organizacja Odzysku Auraeko. Zgodnie z Umową zawartą przez naszą firmę z Auraeko, Organizacja ta zajmuje się zbieraniem, logistyką odbioru zużytego sprzętu z miejsca zbiórki oraz zapewnia sieć zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lista regionalnych firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na rzecz Organizacji Odzysku Auraeko - plik w formacie pdf.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach obowiązki wynikające z tej ustawy przejęła w imieniu naszej firmy REBA Organizacja Odzysku S.A.
Przypominamy, że ustawa nakłada obowiązek zbierania i przekazywania zużytych baterii do zakładów przetwarzania. Szczegółowe informacje dla sklepów dotyczące zbierania zużytych baterii znajdują się na stronie Organizacji Odzysku REBA S.A. pod adresem www.reba.com.pl